Month: February 2015

Fika på jobbet

Informella stunder vid kaffemaskinen som skapar trivsel på jobbet

Att kunna fika på jobbet har för många blivit en självklarhet och en förväntad händelse under dagens lopp. Vissa menar på att detta är någonting negativt och att möjligheten att kunna fika på jobbet snarare borde ses som förmån än som ett krav. Andra tycker helt annorlunda och talar om att fika är en perfekt paus som uppehåller arbetsmoralen under…

Revisor

Vad gör en revisor?

Vad gör egentligen en revisor? Detta frågar sig många. Är deras arbete så komplicerat att vi inte förstår vad de gör eller gör de så pass lite och så simpla saker att det inte märks vad de gör? Svaret ligger givetvis närmre det förstnämnda än det sistnämnda. Men det är inte heller så pass komplicerat att vi inte kan ha…