Informella stunder vid kaffemaskinen som skapar trivsel på jobbet

Att kunna fika på jobbet har för många blivit en självklarhet och en förväntad händelse under dagens lopp. Vissa menar på att detta är någonting negativt och att möjligheten att kunna fika på jobbet snarare borde ses som förmån än som ett krav. Andra tycker helt annorlunda och talar om att fika är en perfekt paus som uppehåller arbetsmoralen under dagen för de flesta anställda.

Det finns forskning som visar på att fika på jobbet gör att vi får mer gjort under en arbetsdag. Mindre tid i direkt arbete skapar alltså mer direkt arbete gjort. Fika är alltså en paus som förbättrar företagets produktivitet.

Men det är inte enbart en paus som gör oss mer arbetskraftiga när vi arbetar. Vid en fikastund träffas de anställda och pratar om allt möjligt. Att träffa människor skapar alltid glädje hos oss vilket gynnar alla inblandade. Det får även anställda att känna sig delaktiga i företaget, speciellt om det är ett arbete där interaktion mellan olika anställda annars är bristande.

Vid en fika på jobbet sker också informationsutbyte mellan olika parter på företaget. Detta är mycket nyttigt för företaget och dess anställda. Det är inte heller ovanligt att samtalen bringar fram idéer som annars förblivit dolda. Planerade möten där målen är klara väger givetvis tyngre, men denna spontana samtalsform utan press som sker runt fikabordet skapar rum för helt andra tankar och meningar.

Så nästa gång ni diskuterar hur scheman ska se ut och hur ni ska tackla problemet eller möjligheten med fika på jobbet så tänk över det en extra gång. Att försöka optimera dagarna till så mycket arbetstid som möjligt kan ha en negativ effekt som inte syns tydligt i statistiken. Att sitta ned och dricka kaffe tillsammans med andra anställda kan ha stora fördelar gentemot en snabbkaffe vid kaffeautomaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *