Vad gör en revisor?

Vad gör egentligen en revisor? Detta frågar sig många. Är deras arbete så komplicerat att vi inte förstår vad de gör eller gör de så pass lite och så simpla saker att det inte märks vad de gör? Svaret ligger givetvis närmre det förstnämnda än det sistnämnda. Men det är inte heller så pass komplicerat att vi inte kan ha en insyn i hur en revisor arbetar.

Rent generellt kan man sammanfatta en revisor följande: en person vars arbete innefattar uppgiften att göra en revision av företaget. Att utifrån sett granska företagets ekonomiska situation och ge kommentarer kring den. I en sammanfattande revisionsberättelse beskriver revisorn bokföringens rimlighet.

Vad en revisor gör rent praktiskt är ungefär detta, men mer komplext och invecklat. Det som är praktiskt med en revisor är att han är helt oberoende av företaget i sig. Även om mycket inom företaget visar på goda tecken; sifforna växer, försäljningen ökar och den allmänna känslan inom företaget är positiv, så kan en revisor ställa sig på avstånd och iaktta det som ofta missas. Det kan faktiskt vara mycket annat på djupet som inte stämmer och som agerar likt en sovande vulkan.

Inom en revisors uppgifter kan även rådgivning av olika slag innefattas. Om en revisor granskar företagets ekonomi och ser brister i utförandet av dess hantering informerar denne givetvis detta till ansvariga inom företaget. Men vad som bör göras för att åtgärda dessa felaktigheter kan vara svårt att veta. Därför kan revisorn komma med rådgivning om vad som bör göras. Vilka lösningar ser vi? En revisor kan sitta med i planering för en fortsatt förbättring kring ämnet.

En revisors arbetsuppgifter kan vara mycket olika från fall till fall. Mycket beror på företagets önskemål. Kontakta en revisor på Frejs eller någon annan revisionsbyrå för att diskutera dina förväntningar och förhoppningar kring en revisors arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *