Gör din egen marknadsundersökning!

Det ska vara enkelt att göra en marknadsundersökning. Allt som oftast är det komplicerat och tar en ganska lång tid från start till mål. Det ska göras förundersökningar, analyser, diskussioner och workshop om både det ena och det andra. Och det är klart, vill man få kvalitet i sin marknadsundersökning så kräver det att man gör en grundläggande analys och noga avväger och bedömer de frågor som ska ställas i marknadsundersökningen.

Men man kan också med ganska enkla medel göra en marknadsundersökning och ändå få ett kvalitativt resultat.

Här kommer några tips på hur du kan göra.

  1. Fråga din vänkrets

Det enklaste sättet om du vill få insikt i en speciell fråga eller om du t.ex. vill veta hur och varför folk använder en produkt är att fråga dina vänner. Ofta är din bekantskapskrets ett tvärsnitt av hela befolkningen så man kan få ett visst hum om frågeställningarna genom att fråga sina vänner. Man får ofta bra svar och andra infallsvinklar än vad man själv hade kommit på.

  1. Ge dig ut på stan

Ett annat tips kan vara att ge sig ut på stan och fråga de människor man möter. Om man vill kan man ta med mobilen och spela in de kortfattade intervjuerna Det kanske inte är säkert att man får så uttömmande svar av vilt främmande människor varför denna typ av marknadsundersökning lämpar sig bättre för ja- och nej-frågor. Men då är det viktigt att man tänkt igenom sina frågor innan man ger sig ut.

  1. Ställ frågor i ett forum på nätet

Hitta ett lämpligt forum som handlar om det ämne där du vill ha information. Be folk att kommentera och svara på din frågeställning. Det är väldigt ofta som man kan få bra svar på detta sätt. Folk är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Fördelen är att personerna som svarar har möjlighet att vara anonyma.

Detta är bara några enkla tips på hur du kan göra din egen marknadsundersökning. Vill man ta hjälp av ett professionellt företag finns det många att välja på. Du hittar ett av dem på cmaresearch.se men det finns även andra som du lätt hittar när du googlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *