Medarbetarundersökning

Har du någon gång deltagit i en medarbetarundersökning på din arbetsplats? Sannolikheten är tyvärr ganska liten. Många arbetsgivare försummar chansen att ta del av unika åsikter och tankar – tankar som på både kort och lång sikt skulle kunna förbättra trivselfaktorn för de anställda avsevärt. Och då talar vi inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan lika mycket relationer till kollegor och chefer samt arbetsbelastning.

Kort och gott är en medarbetarundersökning ett utmärkt sätt för en arbetsgivare att skapa en attraktiv arbetsplats där de anställda vill stanna under många år. Bland det farligaste som finns för många företag är anställda som stannar kvar endast under en kort period. Är det något som företagare vet så är det att det är den första tiden som är dyrast, det är då den nyanställda ska läras upp och komma in i rutiner och det sociala spelet. Att då ta chansen till att skapa en bra arbetsplats är oerhört viktigt för gemenskapen.

Hur går en medarbetarundersökning till?

Det kan lätt låta krångligt och nästan lite läskigt att ta fram en medarbetarundersökning. Lyckligtvis finns dock hjälp att få. Det finns många företag som är specialiserade på uppgiften att ta reda på anställdas åsikter. Vid en första undersökning ställs frågor kring arbetsliv, arbetsbelastning, uppgifter, relationer på arbetsplatsen och liknande. Dessa utvärderas sedan och vid en uppföljningsundersökning ser man över om det har skett några förändringar.

Till stor del är en medarbetarundersökning en standardiserad process, även om det för varje enskilt företag skulle ta mycket tid i anspråk för ledningsgrupper och chefer att själva skapa ett bra frågeformulär. De företag som har specialiserat sig på uppgiften tar dock detta på största allvar. Eftersom det ofta är mindre anpassningar som ska till, är kostnaderna därför inte heller särskilt höga i förhållande till de vinster som dessa medarbetarundersökningar på sikt kan leda till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *